Pri vývoji WordPress webu a následnom testovaní na rôznych hlavne mobilných zariadeniach narazíme na problém s cachovaním CSS súborov. V článku ukážem ako je možné tento „problém“ jednoducho obísť.