Adrem PK

http://adrempk.sk/

Web postavený na WordPress-e, ktorý je takmer hotový. Čaká sa len na zakúpenie obrázka z fotobanky a doplnenie ďalších textov od zákazníka.